Munkabiztonság a raktározási és logisztikai munkafolyamatokban

Raktári és logisztikai munkabiztonsági folyamatok alkalomszerű és folyamatos auditja, ezáltal csökken a raktárakban a munkaidő kieséses balesetek száma (LTI), az így kiesett munkaidő és a táppénzes napok száma is csökken, ami költségmegtakarítást eredményez.

 • Raktári és logisztikai munkabiztonsági tréningek tartása, kézi anyagmozgatás veszélyei, gépi anyagmozgatás veszélyei,
 • A kézi anyagmozgatás általános jellemzése, veszélyei,
 • Az anyagmozgatási útvonalak biztonságos kialakítása,
 • A kézi anyagmozgatás egészségi ártalmai,
 • Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás szabályai,
 • A kézi anyagmozgatás személyi feltételei,
 • Kézi anyagmozgató eszközök általános követelményei, biztonságos használatának szabályai,
 • Kézi emelőeszközök fajtái, biztonsági berendezéseik, biztonságos használatuk,
 • Raktárak üzemeltetésével kapcsolatos veszélyforrások,
 • Gyalogos-, targoncás-, tehergépjármű forgalom összehangolása,
 • balesetveszélyes helyzetek felismerése, megoldáskeresés, majd a biztonságos munkavégzés oktatása,
 • Raktári anyagmozgatás és komissiózás sajátos biztonságtechnikai szempontjai,
 • Darabáruk be- és kitárolásának veszélyei, 
 • Ömlesztett anyagok be- és kitárolásának veszélyei,
 • Raktári felrakógépek biztonságos üzemeltetési feltételei,
 • Raktári állványkiszolgáló targoncák biztonságos kialakításának sajátos szempontjai,
 • A közúti áruszállítás és a rakodás biztonsága,
 • A közlekedő ember szerepe az áruszállítás biztonságában,
 • Az úthálózat fontosabb jellemzői és szerepük a közúti közlekedés és az áruszállítás biztonságában,
 • Az időjárás és a külső tényezők hatása a közlekedés és rakodás biztonságra,
 • A rakodás és a rakományrögzítés biztonsága,
 • A közúti jármű rakfelületén elhelyezett rakományra ható tömegerők és az ezek okozta veszélyek,
 • A tehergépjárművek rakodásának általános szempontjai,
 • A rakományrögzítés eszközei, módszerei,
 • Veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályok fontosabb előírásai,
 • Logisztikai, rakodásbiztonsági és rakományrögzítési audit,
 • Logisztikai, rakodásbiztonsági tréningek, megoldások,
 • Logisztikai rendszerek és folyamatok jellemzése, auditálása,
 • Raktári és logisztikai munkabiztonsági folyamatok összehangolása az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről alapján,
 • Raktári és logisztikai gépek, csomagológépek és emelőgépek üzembe 

  helyezése,

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi 

  és tárgyi feltételeinek megteremtése, ellenőrzése a megbízónál és az ott dolgozó alvállalkozóknál,

 • Raktári és logisztikai munkafolyamatokra, technológiára vonatkozó követelmények ellenőrzése,

 • Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása,

 • Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás lebonyolítása,
 • Munkavédelmi hatóságok felé történő ügyintézés,
 • Kockázatértékelés raktári és logisztikai munkafolyamatokra,
 • Kockázatértékelés alapján egyéni védőeszköz meghatározása, kiosztása, használatának megkövetelése és ellenőrzése,
 • Egyéni védőeszköz szabályzat készítése,
 • Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, tájékoztatás az aktuális változásokról, 
 • Kapcsolattartás a munkavédelmi hatóságokkal,